Жени в STEM

В STEMbg популяризираме постиженията на български жени с кариера в сферата на наука, технологии, инженерство и математика (STEM). Ако сте жена с интересна, изпълнена с приключения и предизвикателства професия, и желаете да споделите своя опит, отделете ни малко време и попълнете нашия въпросник. Така можете да се превърнете във вдъхновение за още млади момичета при избора им на професия.