д-р Мария Качамакова

Д-р Мария Николаева, изследовател към Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН: "Най-ефективният начин за опазване и възстановяване на застрашените видове е съчетанието между научни изследвания и приложни консервационни дейности."