Йорданка Донкова

гл. ас. д-р Йорданка Донкова

Професия

Геолог,
Геологически институт „Страшимир Димитров“ при БАН

Опишете накратко какво представлява Вашата работа?

Работата ми е изключително комплексна, от полеви изследвания до лабораторни анализи. Занимавам се основно със седиментология, палеосеизмология, археология, геодезия, а в последните години дори с изследване на пещери.

Защо избрахте тази професия?

Доста случайно, в началото се бях насочила към геодезията, но в последствие се случи да изучавам геология и геоинформатика. Геологията ми се стори изключително интересна и затова продължих да се развивам в тази посока.

С какви предизвикателства сте се срещали по време на работата си?

Като геолог работещ голяма част от времето на открито трудностите са най-разнообразни. От дълги преходи през гори и дерета, среща с различни животни до неблагоприятни метеорологични условия. Това е чара на този тип професия, за мен е немислимо да работя в офис.

Кои са нещата, с които се гордеете (професионално/лично или и двете)?

Гордея се, че в България има хора, които правят научни открития на световно ниво. И за да се запази тази тенденция трябва повече млади хора навлизат в сферата на науката.

Споделете ни стереотип или анекдот, който сте чували за себе си или за професията си?

Чукча в съда:

– Защо уби елена?

– На Чукча му трябва месо.

– Защо уби мечката?

– На Чукча му трябва палто.

– А защо уби геолога?

– На Чукча му трябват сол, кибрит…

Ако можехте да се върнете във времето до началото на кариерата си, какъв съвет бихте дали на младото си “аз”?

Да бъде по-усърдна към уроците за да не се налага да наваксва по-късно.

От къде черпите вдъхновение за Вашата работа?

От колегите, с които работя в Геологически институт.

Как ви се отразява пандемията от Covid-19?

Забави темповете на теренната работа, но от друга страна имаше възможност да се навакса с лабораторната работа и новите публикации в моята сфера.

Кои са най-важните знания и умения, които трябва да придобие човек, който иска да се занимава с Вашата професия?

На първо място трябва да е добре физически подготвен. Колкото повече чужди езици говори, толкова по-голямо поле за реализация ще има. В България учените могат да работят в съвместни проекти с хора от целия свят. Какви курсове са необходими изцяло зависи от направлението, в което ще се развива дадения човек.

Книгите, които всеки трябва да прочете:

Това е доста труден въпрос. За хора обичащи природните науки бих препоръчала Бил Брайсън „Кратка история на почти всичко„.

Има ли достатъчно жени, работещи във вашата специалност? А трябва ли да има повече жени или няма нужда от това?

В моята професия полът не е от значение. Важното е екипната работа, защото само чрез нея се постигат поставените цели.

Снимки: