Катерина Такова-Сакалийска

Професия

Докторант по Физиология на растенията и млад учен в ПУ „Пайсий Хилендарски“; Учител по биология в ЧСУ „Цар Симеон велики“

Опишете накратко какво представлява Вашата работа?
В хода на докторантурата си изследвам разпространението на Хепатит Е при прасета и диви животни в България и зоонозния му потенциал. Също така участвам в разработването на метод за детекция на имунен отговор срещу Хепатит Е при прасета. Любопитно при метода е, че се основава на антиген, продуциран в тютюневи растения като алтернатива на бактериалните и животински експресионни системи.

Освен това водя часовете по биология в ЧСУ „Цар Симеон Велики“, където се акцентира изключително върху STEM подходът и проектно-базираното обучение.

Защо избрахте тази професия?
Научната кариера ме увлече още като студентка, когато започнах дипломна работа свързана с Хепатит Е вируса с научен ръководител д-р Гергана Захманова.

Работата ми като учител се яви като естествено продължение на научните ми занимания, воденa от желанието да предам своите знания и умения нататък.

С какви предизвикателства сте се срещали по време на работата си?
Най-често не ми достига времето и енергията. Постоянно имам нови идеи и буквално сама не мога да си смогна да ги реализирам.

Ако можехте да се върнете във времето до началото на кариерата си, какъв съвет бихте дали на младото си „аз”?
Отне ми време да прозра, че в науката не търсиш работа, а сам си я създаваш.

От къде черпите вдъхновение за Вашата работа?
От всичко около мен. Обичам да анализирам това, което ме заобикаля и естествено го пречупвам през това, което ме вълнува.

Как ви се отразява пандемията от Covid-19?
Имаше предизвикателства свързани с онлайн обучението и липсата на живо общуване. Но имаше и много позитиви. Не ми се налагаше да пътувам толкова и това спечелено време инвестирах напълно в лабораторна работа и писане на статии.

Кои са най-важните знания и умения, които трябва да придобие човек, който иска да се занимава с Вашата професия?
Тъй като се занимавам с много неща едновременно, най-важното за мен в момента е да съм много организирана. Имам календар, в който нанасям всичките си ангажименти, което ми помага да остана фокусирана. Наред с докторантурата, писането на статии и проекти и работата като учител, участвам в различни квалификационни курсове, както и имам ангажименти в личен план.

Книгите, които всеки трябва да прочете:
С оглед на световната пандемична обстановка бих препоръчала „Между надеждата и страха – История на ваксините и на човешкия имунитет“ на Проф. Майкъл Кинч. Много добра обзорна книга, която съчетава в себе си история и вирусология/имунология.

Има ли достатъчно жени, работещи във вашата специалност? А трябва ли да има повече жени или няма нужда от това?
Жените в сферата на научната дейност и особенно в сверата на образованието не са малко. И двете сфери имат своите предизвикателства. В научните среди началото е трудно. Първите години научен труд често са под формата на докторантура или стажове със стипендии, което означава липса на социално и трудово осигуряване. За една жена, планираща да бъде майка, това може да е демотивиращо.