Ако сте жена с интересна, изпълнена с приключения и предизвикателства професия, и желаете да споделите своя опит, отделете ни малко време и попълнете нашия въпросник. Така можете да се превърнете във вдъхновение за още млади момичета при избора им на професия.

    Имате ли желание да участвате в допълнителни дейности в бъдеще?

    Съгласен/а съм отговорите ми и личните ми данни (снимка, име, професия, профил в социални мрежи) да бъдат използвани за целите на проекта и публикувани публично.
    Събраните данни ще бъдат използвани само за целите на проекта и няма да се предоставят на трети лица без съгласието на притежателя им.