гл. ас. д-р Хелиана Дундарова

гл. ас. д-р Хелиана ДундароваПрофесияЗоолог ИБЕИ-БАН Опишете накратко какво представлява Вашата работа? Моята работа е свързана с изучаването на различни аспекти от еволюцията, филогенията (проследява произхода на организмите), филогеографията (изучава…

гл. ас. д-р Надежда Карастоянова

гл. ас. д-р Надежда КарастояноваПрофесияАрхеозоолог, археологНационален Природонаучен Музей - БАН; планински водач Опишете накратко какво представлява Вашата работа? Основната част от работата ми е свързана с археологически разкопки и анализиране…