гл. ас. д-р Силвия Василева

Професия

Биолог,
Преподавател,
Аграрен Университет – Пловдив

Опишете накратко какво представлява Вашата работа?

Избрах да се реализирам като учен и изследовател в сферата на биологията. По време на своето образование осъзнах колко сложна и многопластова е връзката човек – природа. Въздействието на човешката популация върху околната среда е неизбеженo и необратимo. Започнах своето търсене в света на науката… към кой научен проблем да насоча усилията си? Защото да си изследовател е нещо повече от „просто работа“, това е призвание, на което се отдаваш. Редица екологични предизвикателства се разкриха успоредно с бързия темп на развитие на агросектора и въпросите за изхранването на населението. Научната дейност на екипа, който сме изградили с колегите от Аграрен университет – Пловдив е насочена към опазването на биологичните ресурси и изграждане на екологосъобразна и икономически устойчива система на земеделие, чрез създаване на нови сортове растения, притежаващи генетичен потенциал да дават по-голяма продукция от единица площ, без да се усвояват допълнително земеделски площи; да се адаптират по-добре и да реализират потенциала си независимо от стресовите фактори, което предполага намаляване на вложението на пестициди. Основните насоки на научните изследвания са свързани с биологията и популационните параметри на различните видове земеделски култури. Работата в университетска структура интегрира научна и преподавателска дейност. На моите студенти преподавам какви са етапите и принципите на създаване на нови сортове културни растения и какъв е генетичният потенциал на популациите им. Разглеждаме различните биотехнологични методи и тяхното приложение в генетичното подобряване на културните растения с оглед създаване на еколого-съобразна система на устойчиво управление на агроекосистемите.

Защо избрахте тази професия?

Интересът ми към науката датира още от момента, в който започнахме да учим „Природознание“. Смело е да знаеш какъв искаш да бъдеш от четвърти клас. И това е, защото имах прекрасни Учители! Винаги съм се възхищавала на научните познания, ерудицията и високата обща култура на моите преподаватели в училище и в университета. Пожелавам на всеки този късмет. Мечтаех си да съм като тях и ми беше любопитно какво ли е да си „от другата страна“ на скамейката, със всички отговорности и предизвикателства, които произтичат от това. Работата ми в академичните среди започна като експеримент, но в последствие се превърна в неразделна част от живота ми.

С какви предизвикателства сте се срещали по време на работата си?

Трудностите в научната сфера в България са много. Когато, обаче това, с което си избрал да се занимаваш е твое признание – разбираш, че няма невъзможни неща и се учиш да надскачаш себе си. Признавам си, обичм предизвикателствата.

Кои са нещата, с които се гордеете (професионално/лично или и двете)?

Горда съм, когато успея да запаля интереса на моите студенти. Младите хора са необременени и имат нетрадиционно мислене – получават се добри дискусии, изваждат ме от „рамките“, които сама си поставям (без да искаме имаме склонност да го правим). От друга страна често споделям научите си хипотези с приятели. Харесва ми, когато успея да ги въвлека в конкретния биологичен казус и винаги ми дават много интересна гледна точка.

Ако можехте да се върнете във времето до началото на кариерата си, какъв съвет бихте дали на младото си “аз”?

Съветът ми към всички млади хора е да бъдат непримирими и да не стават зависими от чуждото мнение – да изграждат и отстояват своето собствено! Да бъдат любопитни към живота, и да се наслаждават на красотата на нетривиалните идеи. Не се страхувайте от на пръв поглед сложното и неизвестното – приемете смело предизвикателствата, които светът ви отправя.

От къде черпите вдъхновение за Вашата работа?

Обичам да изучавам природата и нейните закони. Вдъхновява ме това да се докосвам до нея във всичките й проявления – ходенето по планини, катеренето по скали, гмуркането в морските дълбини. И всичко това споделено с любими хора, приятели, колеги и съмишленици.

Как ви се отразява пандемията от Covid-19?

В личен план – не бих казала, че допуснах тази обстановка да завладее ежедневието ми. Животът ни се променя и това е неизбежно, но именно в такива времена обстоятелствата ни напомнят, че Светът винаги е имал – и има нужда от наука.

Кои са най-важните знания и умения, които трябва да придобие човек, който иска да се занимава с Вашата професия?

В сферата на приложната генетика и селекция на растенията доразвиваме и надграждаме знанията си по биологични науки като химия, ботаника, физиология на растенията, биология на микроорганизмите и генетиката на полулациите. Изучаваме съвремените биотехнологични методи за генетично подобряване на растенията. Разглеждаме еволюционната теория на Дарвин и какви са механизмите на приспособяване на организмите към непрекъснато променящите се условия на средата. Наблюдаваме поведението на отделните растения и съобщества в техните естествени местообитания, в агроекосистемите и в лабораторни условия.

Книгите, които всеки трябва да прочете:

SAPIENS. A Brief History of Humankind на Yuval Noah Harari

THE SELFISH GENE Richard Dawkins

Снимки: