Яна Рамшева

Професия

докторант, консултант/ Дания

Опишете накратко какво представлява Вашата работа?
Преди месец предадох докторантурта си на тема Индустриални симбиози (партньорства между фирми и/или различни институции за усвояване помежду си на иначе ненужни ресурси) за намаляване вредните емисии в атмосферата. Заминава се с научно-изследователска дейност почти 5 г., като от началото на април ще започна нова работа в частна консултантска фирма като експерт по околната среда и планирането.

Защо избрахте тази професия?
Още през 2009г. станах част от основателите на неправитествена организация в Милано, която се занимава с организация на конференции и семинари на тема околна среда, зелена енергия и устойчиво развитие. Там и тогава се запали интересът ми към устойчивото развитите.

С какви предизвикателства сте се срещали по време на работата си?
Работила съм на различни места и независимо от фирмата, била тя е среден или малък бизнес, или гигант в индустрията, предизвикателството винаги е било да заинтригуваш служителите и колегите ти да работят заедно за една кауза – именно това независимо от това какъв е производствения процес или продуктът, който се предлага, винаги да се стремим към развитие спрямо принципите за устойчивост.

Кои са най-важните знания и умения, които трябва да придобие човек, който иска да се занимава с Вашата професия?
Ако имаше предмет с тема – „oпознай природата за да я обикнеш“, това би бил най-важното знание за всяко дете, както и възрастен.
Аз имах късмета моите родители да ми показват силата на природата с безбройните ни разходки и походи сред природата. Идеали, каквито се стремя и аз да предам на своите деца.

Има ли достатъчно жени, работещи във вашата специалност? А трябва ли да има повече жени или няма нужда от това?
Да, мисля, че има толкова жени, колкото и мъже в моята професия.